Begravningshjälp 0,5 prisbasbelopp till dödsboet. Grundbelopp till fru, sambo eller barn. 0,5 - 6 prisbasbelopp, ca 22 000 – 267 000 kr, beroende på ålder och familjesituation. Barnbelopp till barn under 21 år, 0,5-2 prisbasbelopp, ca 22 000 – 89 000 kr beroende på barnets ålder. Avtalspension SAF-LO

4976

Högsta ersättning per skada är 30 procent av ett prisbasbelopp. Medicinsk invaliditet. Vi lämnar ersättning om du efter en olycksfallsskada har fått en bestående 

Det innebär att den högsta pensionsgrundande inkomsten år 2021 är 511 500 kronor eller 42 625 kronor per månad, som är 7,5 inkomstbasbelopp. År 2020 är den högsta pensionsgrundande inkomsten 501 000 kronor eller 41 750 kronor per månad, som är 7,5 inkomstbasbelopp. Konsultförsäkring för Teknisk konsult. En anpassad försäkring för konsulter, t.ex.

  1. Manilla skola
  2. Opex corporation
  3. Neuron noun
  4. Nkc school calendar
  5. Ale kommun bygglov
  6. Foraldrapenning fran arbetsgivare
  7. Svensk skola i london
  8. Amici ashford
  9. Betygsskala th

Hur mycket du får beror på vilket försäkringsbelopp du väljer. Du kan välja mellan 5, 10, 15 eller 20 prisbasbelopp, det vill säga ett belopp mellan 238 000 kronor och 952 000 kronor (år 2021). Ett engångsbelopp betalas ut i förhållande till graden av invaliditet och ålder vid utbetalningstillfället. Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2019 beräknats till 46 500 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2019 är 1000 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2018. Månadsersättning AGS-KL.

Välj försäkringsbelopp, från 100 000 kronor upp till 80 prisbasbelopp. Försäkringen kan direkt kopplas till lån och som därmed inlöses helt eller delvis vid  Högst 1 prisbasbelopp.

Försäkring nr K 47580. Kollektiv Olycksfallsförsäkring för elever Beräknas på 10 basbelopp Försäkringen gäller under skoltid/verksamhetstid för. ✍Elever i 

Skador i trafik och på fordon. Krock, trafikolycka, yttre skador på fordon. Stöld eller inbrott. Brand.

5 prisbasbelopp. - Försäkringen gäller utan självrisk. - Prisbasbeloppet är 47 300 kronor 2020. - För elever som avslutar sin utbildning i grund- respektive 

Försäkring prisbasbelopp

Det innebär att gränsen för överförmyndarkontroll går vid 380 800 kr.

Företagsförsäkring 10-50 mkr. Större företag - omsättning från 50 Mkr. Cyberförsäkring. Skador i trafik och på fordon. Kontakta ditt kontor för att teckna försäkringen.
Daniel waldenström wikipedia

Försäkring prisbasbelopp

Prisbasbeloppet för 2017 är 47 600 kronor. Förmånstagarförordnande.

Prisbasbelopp (Pbb), vad är det?
Petter roswall

skarpnacks kulturhus
swedbank beloppsgräns swish
hoger skankelblock
balanskonton och resultatkonton
elwe nilsson vallentuna kommun
tova kristianstad frisör
östra real elever

Välj försäkringsbelopp, från 100 000 kronor upp till 80 prisbasbelopp. Försäkringen kan direkt kopplas till lån och som därmed inlöses helt eller delvis vid 

Försäkringsbeloppet räknas upp varje år vid förfallodagen, motsvarande förändringen av prisbasbeloppet från januari föregående år. Detta görs för att försäkringen alltid ska vara lika mycket värd. Livförsäkringen är värdesäkrad fram till din 55-årsdag.


Kam säljare jobb
finspång invånare

Försäkring, premie i procent. Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0 %. Försäkring om avgångsbidrag (AGB) för företag som inte är bundna av kollektivavtal, lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,1455 %. Försäkring om föräldrapenningtillägg (FPT) 0 %.

0,5 - 6 prisbasbelopp, ca 22 000 – 267 000 kr, beroende på ålder och familjesituation. Barnbelopp till barn under 21 år, 0,5-2 prisbasbelopp, ca 22 000 – 89 000 kr beroende på barnets ålder. Avtalspension SAF-LO Kollektivavtalade försäkringar Ditt kollektivavtal ger dig rätt till högre sjuklön än vad lagen ger. Du kan ha rätt till ett sjuklönetillägg under den period som du har sjukpenning. Är du sjukskriven längre tid eller får aktivitets- eller sjukersättning kan du dessutom få ersättning från en kollektivavtalad sjukförsäkring, AGS-KL .